Mad og maddage

 

Alle børn skal have madpakke med hjemmefra hver dag.

Maddage Der bliver ind imellem organiseret fælles maddage, hvor alle børn bidrager med mad hjemmefra. Det er så en mindre gruppe børn der står for at lave maden. Ind imellem bliver maden lavet over bålet.

Forældre er velkomne til at komme og lave mad til barnets gruppe. Det skal dog aftales i god tid med personalet.