Er Bøgely noget for os

Vigtige overvejelser: Inden i vælger at sende jeres barn i udflytterbørnehave, bør i overveje om, en udflytterbørnehave er det rette valg for jer og jeres barn.

Kendskab: I Bøgely er både huset og legepladsen væsentlig større end i en vuggestue. For forældre kan det virke overvældende, at se deres lille barn i de store omgivelser. Som personale fordeler vi os over hele arealet, både når vi er ude og når vi er inde. Vi er bevidste om at være tilgængelige for børnene, i aktiviteter og leg. På legepladsen  holder vi samtidig overblik med alle børn og med vores kendskab til de enkelte børn, ved vi hvor på legepladsen der skal være ekstra voksenressourcer.

Tillid og tålmodighed: I en børnehave er der mange flere børn og færre voksne end i vuggestuen. Arealet er større og kravene til det enkelte barn ændrer sig. Vi forventer ikke børnene skal kunne det hele, ej heller danne relationer i den første tid. Vi tager os tid med indkøringen, og giver plads til at barnet bliver tryg ved de voksne på stuen.

Virker I som forældrene utrygge smitter det let af på barnet, som spejler sig i jer og kan derved få en anden start i børnehaven end ellers. Derfor er det vigtigt at I tager fat på os og vi får talt om det som fylder hos jer.

Tiltro til personalet: I udflytterbørnehave afleverer og henter man sit barn ved bussen blandt mange andre forældre. Der er ikke tid til at få en fordybet samtale her. Den samtale er afløst af skriftlig eller telefonisk kontakt.

At have sit barn i udflytterbørnehave forudsætter at forældrene har tillid til at personalet gør deres arbejde ordentligt, når man nu ikke har den daglige gang i institutionen.

Vejret: I en udflytterbørnehave er børnene udendørs i en stor del af året og i alt slags vejr. Om vinteren er vi selvfølgelig oftere indenfor en del af dagen, men der er sjældent dage, hvor børnene er indenfor hele dagen. Derfor er det vigtigt at børnene er klædt på med mange tynde lag tøj, så de kan regulere lagene efter forholdene. Især varmt og vandtæt fodtøj er vigtigt i de kolde måneder.

Lange dage: Børnene har længere dage i Bøgely da børnene skal være afleveret senest 08.10 ved bussen om morgenen. og vi kommer hjem 15.50. Det er  selvfølgelig muligt for forældre at køre op til Rådvad, hvis I vil hente jeres barn tidligere.

Transport: Børnene kører i bus, også på motorvejen. Busserne er sikkerhedsgodkendt og køres af et professionelt busselskab. Alle børn er fastspændte. Personalet fordeler sig af sikkerhedsmæssige årsager på begge etager i bussen. Alle børn bliver talt og krydset af, når vi går ind og ud af bussen.