Om at starte i Bøgely

Indslusning: Som udgangspunkt siger vi, der skal sættes 2½ dag af til indslusning af barnet. I langt de fleste tilfælde plejer det at holde. De første dage kører faren eller moren med barnet i bussen og deltager hele dagen. En af dagene holder vi en kort introsamtale med den ene forælder, hvor vi taler om hvordan det er gået indtil videre samt om, der er noget særligt vi skal vide om barnet. På tredje dagen sender vi den pågældende forælder hjem, inden vi spiser frokost. Vi forventer barnet bliver hentet ved bussen om eftermiddagen.

Vi henstiller til at mobiltelefonen er slukket og PC bliver hjemme i indslusningsperioden. Det er vigtigt for barnet og for os, at den voksne er nærværende og tilgængelig.

De fleste børn kommer som tre-årige, men vi modtager også børn fra andre børnehaver. Børnene bliver fordelt i de forskellige grupper i forhold til hvor der er plads. Modtager vi mange nye børn, f.eks. hen over sommeren, prøver vi i videst muligt omfang at fordele børnene i grupperne, så der bliver den bedst mulige køns- og aldersfordeling.

Den første tid: Er naturligt nok præget af usikkerhed for både barnet og forældrene. Barnet er vant til at være i institution, men ikke i de rammer vi tilbyder. Vi plejer at sammenligne det med, at man som voksen begynder på et nyt arbejde. Den nye virkelighed skal undersøges. Det tager tid, at finde ud af hvem, man har lyst til at lære mere at kende, men det tager også tid at lære dagens struktur at kende. Det skal nok komme, men det kræver tålmodighed. Vi som voksne er selvfølgelig særligt opmærksomme på de nye børn.

Når vi er ude, fordeler de voksne sig over hele legepladsen, så vi er tilgængelige for alle børn. Der vil både være voksenstyrede/voksendeltagende lege og børns egne lege i gang. Når de voksne sidder ned, er det for at være i tilgængelige og i øjenhøjde med børnene. En voksen, som tilsyneladende sidder alene, er ofte i gang med at observere en aktivitet eller har sat sig, for at kunne blive opsøgt af børnene.

Dagligdagens kommunikation: Hvor i som forældre i vuggestuen måske har været vant til at komme og tale med personalet dagligt og fået mange personlige informationer om det enkelte barn, vil informationer her ofte være af mere generel karakter.

Vi bestræber os på at beskrive hvilke aktiviteter der har været i gang i børnehaven på en dagsseddel og/eller fotos på Kbhbarn, som er gældende for hele børnehaven. Denne dagsseddel kan så være udgangspunkt for en snak om dagen hjemme.

Ofte vil børn svare at de ikke har leget med nogen eller ikke har nogen venner, hvis de bliver spurgt. Dette er som oftest udtryk for at børn lever i nuet og ikke beskæftiger sig så meget med hvad der er sket tidligere på dagen.

Vi opfordrer nye forældre til, at kontakte os, hvis barnet har været ked af det om morgenen. Der er ingen grund til, at forældre er usikre på om barnet har en god dag, hvis et enkelt telefonopkald kan afklare dette. Det gælder i øvrigt for hele børnehavelivet. I forstyrrer ikke når i ringer. Vi vil gerne tale med jer.

Det er også muligt at give barnet en seddel med i mappen. PÅ sedlen skriver I bare; “Vil I ringe mig op i dag?” I kan også skrive kort hvad I vil tale med; eksempelvis “Hvem leger mit barn med?  Dette giver os mulighed for at være bedst muligt forberedt på telefonsamtalen.

I skal være opmærksomme på at der er langt mindre personalekontakt i en børnehave end I har været vant til fra vuggestuen. Kontakten foregår først og fremmest via barnets mappe eller ved afhentning ved bussen om eftermiddagen.