Det tostrengede system

Bøgely er en del af fonden Det Kjøbenhavnske og Nørrebros Asylselskab (Netværket Asylselskabet), hvilket i praksis vil sige, at institutionen virker under en tostrenget bestyrelse.

Forældrenes interesse bliver varetaget af forældrebestyrelsen, mens Asylselskabets bestyrelse, som er vores arbejdsgiver, sætter rammebetingelserne for driften m.v.

Institutionsbestyrelsen:

Netværket Asylselskabets bestyrelse er sammensat, så den afspejler fem kompetencer, der er nødvendige for driften af en fond:

  • Hans Christian Andersen, Formand, cand.jur., Personalejura, ejendomsjura, fondsret
  • Helle Vallø, Næstformand, EA, selvstændig konsulent; Drift af offentlige og non-profit-virksomheder
  • Søren Smidt, Cand. Psyk, Phd., selvstændig konsulent og forsker, Pædagogisk udvikling og samarbejde
  • Christian Rønne, arkitekt MAA, Overordnet tilsyn med fondens ejendomme
  • Anya Mantzius, regnskabskonsulent, revisoruddannet, økonomisk tilsyn med drift og investeringer

Læs mere her om Netværket Asylselskabet

Udover os har Asylselskabet 8 andre institutioner samt feriekolonien Skovly på Præstø. Det er en stor fordel at være en del af Netværket Asylselskabet, da det faciliterer samarbejde og vidensudveksling institutionerne imellem.

Netværket Asylselskabet består af:

> Adelgården – Integreret institution.
> Carolinehaven – Vuggestue
> Christianshavns Asyl – Integreret institution
> Damhuset – Integreret institution
> Dybendalsvej – Integreret institution
> Frederik d. VI’s Asyl – Integreret institution
> Jagtvejens Asyl – Vuggestue
> Skovly – Koloni
> Sundby Asyl – Integreret institution