Naturen omkring os

DådyrBøgely ligger lige op ad Dyrehaven. Det er derfor oplagt, at vi forholder os til disse rammer og anvender dem i praksis.

Lærdom og livsduelighed: Børnene kan hos os lære de forskellige fugle, dyr og planter at kende. Hvad der kan spises og ikke spises. Vi laver vandhulsakvarier og terrarier. Vi presser og tørrer blomster.

Vi bruger skovens materialer til mange aktiviteter f.eks. ved collager. Børnene nyder skoven, leger og går tur og lærer at passe på naturen.

Vi lægger vægt på, at børnene færdes i naturen og oplever årets rytmer; Vi fletter blomsterkranse om sommeren og bygger snemænd om vinteren. Vejret skal være en naturlig del af barnets dagligdag.

Indblik: Vi giver børnene indblik i naturen, fødekæder, økologi, dyrekendskab, kendskab til forskellige planter og træer og deres særegne karakteristika ved at indsamle forskellige materialer fra naturen i forhold til årstiden. De indsamlede materialer bruges til aktiviteter hjemme i huset, f. eks. gennemgå navne og karakteristika på indsamlede dyr/planter i bøger. Vi tager os tid til at undersøge det nære omkring os og vi giver muligheder for at klatre, bygge huler og kurre på skrænter.

Respekt for naturen: Oprydning i skoven og respekt for naturen, er noget som beskæftiger os meget i dagligdagen. Vi har flere gange haft fælles affaldsværksteder, og på turene i skoven har vi ofte en pose, som vi samler affald i, for at smide det i skraldespanden derhjemme. Vi taler meget om, hvad der hører hjemme i naturen og hvad der er affald. Nogle ting er oplagte, men det kan godt være svært for børnene at adskille tingene. Vi har tit talt om glasskår, som dyrene skærer sig på, og plastikposer som dyrene kan blive kvalt i. Vi fortæller også at tingene er svært nedbrydelige i naturen, men det er nemmere for børnene at forholde sig til, at det kan skade dyrene.

Den gode opførelse i naturen: Ved indgangen til skoven, snakker vi om de oplysningsikoner som viser ting man må og ikke mindst ikke må i skoven. Vi lærer dem hvad de betyder og hvorfor man f.eks. ikke må røre de små hjortekid.

Eksempel, børnene har mange skægge fortolkninger af det vi fortæller dem. F.eks. må man, ifølge et barn, ikke ride på gangstierne da hesten laver lort som man kan træde i.