Om Bøgely

Bøgely er en selvejende institution tilknyttet Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab.

Børnehaven ligger i Raadvad nord for København i et dejligt stort hus med tre store stuer, med masser af natur omkring os og Dyrehaven som nærmeste nabo.

Bøgely er normeret til 66 børn i alderen 3 – 7 år.

Pædagogisk grundsyn

I Bøgely inspireres vi af de gode rammer, som institutionen har. Naturen omkring os lægger en naturlig dæmper på støjniveauet og skaber en god atmosfære både fysisk og psykisk, og samtidig lærer børnene at bruge og nyde f. eks. skoven med respekt for den balance, der er i naturen.

Vores overordnede mål er, med udgangspunkt i barnet, at skabe trygge, nærværende, stimulerende og udviklende rammer.

Vi arbejder på at skabe et godt, varmt, trygt og nært forhold til både forældre og børn. Vi har en god tradition for at inddrage forældrenes ressourcer og færdigheder i forbindelse med konkrete arbejdsopgaver relateret til arrangementer, temaer o. l.

Vi lægger vægt på, at skabe optimale udviklingsbetingelser, der fremmer barnets kompetence til, gennem sociale sammenhænge, at indgå i demokratiske processer og samtidig udvikle selvstændighed, selvværd, kreativitet og respekt for forskelligheder hos mennesker.

Vi giver mulighed for, at børnene får indflydelse og medbestemmelse på deres dagligdag, således at de udvikler evnen til at handle og tage ansvar i forhold til sig selv og andre.

Det er vores håb, at de børn som vi har haft ansvar for i Bøgely, til sin tid forlader os, som personer, der er blevet rustet til at klare de situationer de senere vil møde.

Vi tager i det pædagogiske daglige arbejde højde for barnets alder og udviklingsniveau og tilrettelægger aktiviteter, der stimulerer børnene på det udviklingstrin de befinder sig.