Traditioner

[slideshow_deploy id=’1125′]

Nytårskur: Bøgely indbyder hvert år prinser og prinsesser, jomfruer og riddere til at deltage i den storslået nytårskur i Bøgely. Der er særskilt invitation til denne storslåede begivenhed. Forældre deltager således ikke denne dag.

Fastelavn: Alle er klædt ud og der bliver slået katten af tønden. Det foregår som regel gruppevis. Senere på dagen kan der være lejlighed til at se de voksne slå sig løs, hvilket plejer at være ganske festligt.

Bedsteforældredag: Hver gruppe har en bedsteforældredag hvor børn, personale og bedsteforældre tager på skovtur i Dyrehaven og spiser frokost. Derefter bliver der spist kage og hygget i Bøgely. Da ikke alle børn har bedsteforældre, er andre pårørende i form af tanter og onkler også velkomne til at deltage.

Plantedag: I dagene op til plantedagen gør vi bedene klar. På plantedagen har hvert barn en plante med, som bliver plantet i Bøgely.

Sommerfest: Vi holder fest en fredag så tæt på Bøgelys fødselsdag som muligt, hvor der bliver ønsket god sommer og sagt officielt farvel til de børn, der skal starte i skole. Børnene bliver i Bøgely, hvor forældrene så kommer efter arbejde.

Skovtur: I sensommeren bliver der holdt skovtur for Bøgelys nuværende børn og de børn, som har forladt børnehaven for at starte i skole henover sommeren.

Lygtefest: Børnene laver lygter af syltetøjsglas og grene. De øver også lygtesangen, som er sunget gennem generationer i Bøgely. Vi går i samlet flok til Dyrehaven, hvor vi synger lygtesangen og tænder lygterne. Denne dag bliver børnene i Bøgely og forældrene kommer herop.

Forældremøde: Vi holder forældremødet såvidt muligt sidst i august inden kolonien. Det holdes som et samlet møde for alle i Bøgely. Vi arbejder med aktuelle temaer i forskellige workshops i løbet af aftenen. Nogenlunde fast er det at der bliver indledt med tre workshops, der typisk er delt ind efter børnenes alder.

Foredrag: Der holdes et foredrag med aktuelt indhold for forældrene i efteråret. Dette planlægges af forældrebestyrelsen. I denne forbindelse er der ligeledes valg til forældrebestyrelsen.

Forældresamtaler: Der er sat tid af til en samtale om det enkelte barn en gang om året. Opstår der behov kan der aftales kortere møder i løbet af året. Akutte møder vil som udgangspunkt blive afholdt i Bøgely. Møder med forældre og eksterne samarbejdspartnere vil i reglen blive afholdt i opsamlingen i løbet af dagen.

Koloni: De ældste børn er på koloni i fem dage på Skovly som ejes af Asylselskabet. Skovly er beliggende ved Præstø overdrev. Kolonien vil som oftest være i løbet af sensommeren. Da vi er flere om at dele kolonien kan vi ikke på forhånd sige præcis hvornår. Det afhænger af hvor vi er placeret på listen i forhold til at vælge først.