Traditioner

[slideshow_deploy id=’1125′]

Fastelavn: Alle er klædt ud og der bliver slået katten af tønden. Det foregår som regel gruppevis. Senere på dagen kan der være lejlighed til at se de voksne slå sig løs, hvilket plejer at være ganske festligt.

Bedsteforældredag: Hver gruppe har en bedsteforældredag hvor børn, personale og bedsteforældre tager på skovtur i Dyrehaven og spiser frokost. Derefter bliver der spist kage og hygget i Bøgely. Da ikke alle børn har bedsteforældre, er andre pårørende i form af tanter og onkler også velkomne til at deltage. Bedsteforældrene/tanter/onkler skal selv komme op til Bøgely.

Plantedag: Vi holder plante dagene over 5 dage. dette giver børnene bedre mulighed for at fordybe sig i netop deres egen plante og for pædagogerne at tale med barnet om hvilken plante det er barnet har med og hvad den kan bruges til. I dagene op til plante dagene gør vi bedene klar. På plante dagene har hvert barn en plante med, som bliver plantet i Bøgely.

Sommerfest: Vi holder fest en fredag så tæt på Bøgelys fødselsdag (1/6) som muligt, hvor der bliver ønsket god sommer og sagt officielt farvel til de børn, der skal starte i skole. Sommerfesten afholdes om eftermiddagen til om aften og forældrene skal selv komme til Bøgely.

Skovtur: I sensommeren bliver der holdt skovtur for hele Bøgely.

Lygtefest: Børnene laver lygter af syltetøjsglas og grene. De øver også lygtesangen, som er sunget gennem generationer i Bøgely. Vi går i samlet flok til Dyrehaven, hvor vi synger lygtesangen og tænder lygterne. Lygte festen bliver afholdt på en hverdag om eftermiddagen. Forældrene skal selv komme til Bøgely.

Forældremøde: Vi holder forældremødet såvidt muligt sidst i august. Det holdes som et samlet møde for alle i Bøgely. Vi starter samlet for at hører om hvad der rør sig i Bøgely, lige nu og derefter går vi ud i mindre grupper, opdelt stuevis.

Forældresamtaler: Der er sat tid af til en samtale om det enkelte barn en gang om året. Opstår der behov kan der aftales kortere møder i løbet af året. Samtalerne vil som udgangspunkt blive afholdt i Jerusalems kirkens lokaler. Møder med forældre og eksterne samarbejdspartnere vil i reglen blive afholdt i opsamlingen i løbet af dagen.

Koloni: De ældste børn er på koloni i fem dage på Skovly som ejes af Asylselskabet. Skovly er beliggende ved Præstø overdrev. Kolonien vil som oftest være i løbet af sensommeren. Da vi er flere om at dele kolonien kan vi ikke på forhånd sige præcis hvornår. Det afhænger af hvor vi er placeret på listen i forhold til at vælge først. der vil være et kolonimøde med informationer, kort forinden.