Om at slutte i Bøgely

Afsked med Bøgely: Når et barn skal slutte i Bøgely, er det ofte et følsomt øjeblik for barnet. Vi vil gerne markere denne overgang til noget nyt, på en måde, så der kommer fokus på afskeden. Men også så det bliver holdt på et niveau, barnet kan kapere.

På selve dagen holder vi en samling hvor vi taler om barnet, hvad skal det og hvorhen. Vi synger farvelsangen og barnet er velkommen til at dele noget ud.  Forældre er selvfølgelig velkomne til at komme op i Bøgely og deltage.

Simple ritualer: For at gøre det så simpelt som muligt og så ens for alle, uanset om man slutter først på sommeren, hvor der er mange kammerater eller midt i sommerferien, hvor der er få kammerater, vil vi gerne holde fokus på disse simple ritualer.

Ved sommerfesten, bliver de børn, der skal begynde i skole den pågældende sommer, fejret. Er barnet udmeldt før denne dato, er det selvfølgelig velkommen til sommerfesten på lige fod med de andre.

Udmeldelse: Hvis barnet skal på privatskole eller flytter til en anden kommune, skal man huske at melde barnet ud af institutionen. Udmeldelse sker fra d. 01 eller d. 15. i en måned. Der er en måneds varsel.

Hvis barnet skal på kommuneskole i Københavns kommune sker overflytningen automatisk.