Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen består af fem forældre, medarbejdere og lederen. Forældrebestyrelsen holder møde mindst fire gange om året.

Det er en fordel, at der er repræsentation fra alle børnegrupperne (Egern, Grævling og Ræve) i bestyrelsen.

Forældrebestyrelsen:

  • Frida, formand
  • Anne Pedersen
  • Jane Fjermestad-Noll
  • Tom, Troels og Heidi repræsentanter fra personale og ledelsen