Høj faglighed

2011 10 06_4419Fagligt engagerede og dygtige medarbejdere

Bøgely har et ønske om et højt kvalitetsniveau i det pædagogiske arbejde. Vi tilstræber, at der altid er mindst en uddannet pædagog i hver gruppe.

Differentieret pædagogik
Vi planlægger aktiviteter for en uge af gange på et kort møde. Aktiviteterne er altid afhængige af vejret, så vi kan godt finde på at ændre planerne. Men vi prioriterer at have et overblik over, hvad vi vil nå i løbet af ugen, så vi kan komme hurtigst muligt i gang om morgenen, når vi ankommer.

Vi arbejder med planlagte forløb over længere perioder eller spontane ture ud i det blå.

Vi arrangerer, som oftest, aktiviteter i mindre  grupper. Men det kan lige så vel være i grupper, vi bestemmer eller grupper, af dem der har lyst.
Det er ikke altid de samme behov drenge og piger har, når de går på tur. Derfor deler vi dem nogen gange. Andre gange tager vi en større flok af sted i en bestemt alder. Vi kan også finde på at sammensætte grupper, så børn, der ikke normalt leger sammen, kan blive introduceret for hinanden og dermed udvide mulighederne for at danne relationer. Med andre ord prøver vi hele tiden, at skabe forskellige rammer og muligheder for børnene, så de bliver udfordret indenfor en passende ramme.

Når en gruppe tager på tur, giver det plads til de andre i huset.

Vi tager også indimellem en mindre gruppe indenfor, for at give børnene mulighed for at finde legekammerater, de måske ikke selv har øje for i hverdagen. Det sker især for de yngste.