Om at starte i Bøgely

hjemmeside1

Som udgangspunkt regner vi med at der skal sættes 2½ dag af til indkøring af barnet. I langt de fleste tilfælde plejer det at holde. De første dage kører far eller mor med i bussen og deltager hele dagen. En af dagene holder vi en kort introsamtale med den ene forældre, hvor vi taler om hvordan det er gået indtil videre samt om, der er noget særligt vi skal vide om barnets vaner og interesser. På tredje dagen kan mor/far tage hjem, inden vi spiser frokost. Barnet er med i børnehaven og afprøver at være her uden forældre og kører med bussen hjem om eftermiddagen. Det er muligt for mor/far at medbringe sin cykel i bussen og cykle den skønne tur gennem dyrehaven til Klampenborg station. Eller gå til Hjortekær og tage en bus til Lyngby station.

De fleste børn starter når de er tæt på 3 år, men vi modtager også børn fra andre børnehaver. Børnene bliver fordelt i de forskellige grupper i forhold til hvor der er plads. Modtager vi mange nye børn, f.eks. hen over sommeren, prøver vi i videst muligt omfang at fordele børnene i grupperne, så der bliver den bedst mulige køns- og aldersfordeling.

Den første tid er naturligt nok præget af usikkerhed for både barnet og forældrene. Barnet er vant til at være i institution, men ikke i de rammer vi tilbyder. Vi plejer at sammenligne det med, at man som voksen begynder på et nyt arbejde. Den nye virkelighed skal undersøges. Det tager tid, at finde ud af hvem, man har lyst til at lære mere at kende, men det tager også tid at lære dagens struktur at kende. Det skal nok komme, men det kræver tålmodighed. Vi som voksne er selvfølgelig særligt opmærksomme på de nye børns behov og relationer. I starten er de nye børn mere indenfor på stuerne, da de skal være trygge og kende deres stue samt de rutiner og muligheder som er der.

Vi deler os gerne op i mindre grupper, så særligt de nye børn får mulighed for at lære de jævnaldrene børn på de andre stuer at kende, og således er alle børn og voksne i børnehaven kendte ansigter.

Når vi er ude, fordeler de voksne sig over hele legepladsen, så vi er tilgængelige for alle børn. Der vil både være voksenstyrede/voksendeltagende lege og børns egne lege i gang. Når det pædagogiske personale sidder ned, er det for at være i tilgængelige og i øjenhøjde med børnene. En voksen, som tilsyneladende sidder alene, er ofte i gang med at observere en aktivitet eller har sat sig, for at kunne blive opsøgt af børnene.

Hvor I som forældre i vuggestuen måske har været vant til at tale med personalet dagligt og fået mange personlige informationer om det enkelte barn, vil informationer ved bussen ofte være af mere generel karakter.

Vi bestræber os på at lægge fotos ud på Aula og beskrive hvilke aktiviteter der har været i gang i børnehaven den enkelte dag.

Ofte vil børn svare at de ikke har leget med nogen eller noget, når de kommer hjem. Dette er som oftest udtryk for at børn lever i nuet og ikke beskæftiger sig så meget med alt de har oplevet tidligere på dagen. Her er de daglige fotos og nyhedsbreve på Aula et godt supplement.

Vi opfordrer forældre til, at kontakte os, hvis barnet har været ked af det om morgenen. Der er ingen grund til, at forældre er usikre på om barnet har en god dag, hvis et enkelt telefonopkald kan afklare dette. Det gælder i øvrigt for hele børnehavelivet. I forstyrrer ikke når I ringer. Hellere ringe en gang for meget.

I skal være opmærksomme på at der er langt mindre personalekontakt i en udflytterbørnehave end I har været vant til fra vuggestuen. Kontakten foregår først og fremmest via Aula eller sms/opkald på legeplads mobilen ( 40231365 ) barnets mappe eller ved afhentning ved bussen om eftermiddagen. Om morgenen ved bussen er der desværre ikke tid til meget snak da vores fokus er på at være nærværende med børnene.